ขั้นตอนการตรวจรถ

ประเภทสถานตรวจสภาพ สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท สถานตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ทุกประเภทและทุกขนาดน้ำหนัก สถานตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม และรถจักรยานยนต์ สถานตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตรวจสภาพ การตรวจสภาพรถ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัยของการใช้รถ ว่าอยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ อยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการใช้งานหรือไม่ รวมถึงการตรวจลดมลภาวะ (ควันดำ) อันเกิดจากรถด้วย เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ต้องนั่งไปกับรถคันนั้นๆ ในกรณีที่ตรวจสภาพรถไม่ผ่าน ต้องนำรถกลับไปแก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วจึงกลับมาตรวจสภาพใหม่ และหากนำรถกลับมาตรวจสภาพใหม่อีกครั้งไม่เกิน 15 วัน…

Continue Readingขั้นตอนการตรวจรถ

ผู้ใชคดี

คุณคือ ผู้โชคดีได้รับรางวัล รหัสติดต่อรับรางวัล คือ 9562 เจอหน้านี้แจ้งรหัสติดต่อขอรับรางวัลได้ ติดต่อรับรางวัลโทรหาเราได้เลย ครับ.

Continue Readingผู้ใชคดี

เกี่ยวกับเรา

สถานตรวจสภาพรถ พ่อจุล ขอขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม ตำแหน่งที่ตั้ง ตรอ. ความสะดวกของโปรแกรม ประหยัดเวลาในการออกใบเสร็จ คำนวณราคาอัตโนมัติ ทั้งค่าตรวจสภาพ ภาษี เงินเพิ่ม พ.ร.บ. ค่าบริการอื่นๆ แก้ปัญหางานตรวจสอบเอกสารนาน โดยเมนูโปรแกรมตรวจสอบรายเงินสดรายวัน ใช้เวลาน้อยกว่า ในรวมค่าภาษีรถทั้งหมด ที่จะไปต่อที่ขนส่ง โดยใช้เมนู ภาษีกรมขนส่ง หาประวัติลูกค้าเร็วขึ้น ง่ายขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการอบรม สอนงานพนักงาน ภาระกิจของเรา บริการ ตรวจสภาพรถยนต์และจักรยานยนต์ พรบ. ประกันภัยรถยนต์…

Continue Readingเกี่ยวกับเรา

นำเสนองาน

โปรแกรม พ่อจุล ความสะดวกในการใช้โปรแกรม - ส่วนป้อนข้อมูลน้อย ใช้งานสะดวก มีคลิปสอนการใช้โปรแกรม มีเมนูในโปรแกรมเพื่อใช้งานได้สะดวก รูปแบบใบเสร็จตัวอักษรอ่านง่าย กระดาษ A4 ใช้ได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องทิ้ง ใบเสร็จมีรายละเอียดค่อนข้างสมบูรณ์ สะดวกต่อการตรวจสอบภายหลัง - ใช้งานได้หลายแพลตฟอร์ม(platform) ทุกที่ ทุกเวลา Run ผ่าน Browser Windows PC Tablet Mobile Phone Linux PC Mac Os…

Continue Readingนำเสนองาน

พรบ

พรบ. ราคาและความคุ้มครองจะเท่ากันทุก บริษัท พ.ร.บ. รถยนต์ ย่อมาจาก “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์” เป็นประกันภาคบังคับ ที่กฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกทุกประเภทต้องมีไว้ เพื่อเป็นหลักประกันให้กับหรือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนว่าจะได้รับสิทธิความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ แล้วไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ได้ไหม? ถ้าไม่ทำหรือไม่ต่ออายุ พ.ร.บ. รถยนต์ จะไม่สามารถต่อภาษีได้ และถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับความคุ้มครอง หากได้รับความเสียหาย แก่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย…

Continue Readingพรบ

โอนและแก้ไขลักษณะ

เอกสารและขั้นตอนต่างๆของ งานทะเบียน การขอแผ่นป้ายภาษี(ป้ายวงกลม) 1. เอกสารขอป้ายวงกลม คู่มือจดทะเบียนรถยนต์เล่มสีน้ำเงิน จักรยานยนต์เล่มสีเขียว (ถ้ารถติดไฟแนนซ์ แจ้งให้ไฟแนนซ์ดำเนินการ) สำเนาใบแจ้งความ หรือสำเนาบันทึกประจำวัน หากไม่มี สามารถบันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐานกับนายทะเบียน สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ หรือ ฉบับจริง หากเจ้าของรถไม่ได้มาต้องมีหนังสือมอบอำนาจ 2. ยื่นคำขอที่กรมขนส่งทางบก ขั้นตอนขอ ป้ายสี่เหลี่ยม หรือป้ายวงกลมให้ไปทำในจังหวัดที่รถจดทะเบียน  หากมีใบแจ้งความก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ได้เลย แต่หากไม่มี เจ้าหน้าที่จะมีเอกสารให้กรอกเพิ่ม 1 ใบพร้อมใบคำร้องอีก 1 ใบ จากนั้นไปรับบัตรคิวกับเจ้าหน้าที่ และรอการดำเนินการ…

Continue Readingโอนและแก้ไขลักษณะ

รถที่ต้องตรวจ

การชำระภาษีประจำปี รถที่ต้องตรวจ เอกสารที่ต้องใช้ ค่าใช้จ่ายเพื่อต่อภาษี ช่องทางการชำระภาษี รถที่ต้องตรวจ ประเภทของรถยนต์ที่มีอายุตามนี้ จำเป็นต้องไปตรวจสภาพรถ รถยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป รถที่ภาษีขาดเกิน 1 ปี รถยนต์ที่ติดตั้งก๊าซ NGV และแก๊ส LPG จะต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพถังก๊าซ และอุปกรณ์ ก่อนต่อภาษีรถทุกปี CNG(มาพร้อมซื้อรถ): 3…

Continue Readingรถที่ต้องตรวจ

ทุกบริษัท

เลือกบริษัท ไทยพัฒนา Ergo อลิอันซ์ วิริยะ ไทยพัฒนา ประกันภัย เก๋ง กระบะ 4 ประตู หรือ รถกระบะประเภทป.2+สุดเวร์คทุน5 หมื่น1 แสน1.5 แสน2 แสนเบี้ย-7,9998,4998,999ประเภทป.3+สุดเวร์คทุน5 หมื่น1 แสน1.5 แสน2 แสนเบี้ย-6,9997,4997,999เก๋ง กระบะ 4 ประตู หรือ รถกระบะประเภทป.2+ทุน5 หมื่น1 แสน1.5 แสน2 แสนเบี้ย6,7007,5008,0008,500ประเภทป.3+ทุน5…

Continue Readingทุกบริษัท