ธุรกิจเป็นของท่านบริการเป็นของเรา

รถที่ต้องตรวจและขั้นตอนการต่อภาษี

จักรยานยนต์ ครบ 5 ปี รถยนต์ ครบ 7 ปี หรือรถขาดต่อภาษีเกิน 1 ปี

พระราชบัญญัติ บังคับว่าต้องมีการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รวมถึงส่วนอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบให้รถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้

ค่าตรวจสภาพ จักรยานยนต์ และ รถยนต์

จักรยานยนต์ 60 บาท
รถยนต์ นน.รถ ไม่เกิน 2 ตัน 200 บาท
รถยนต์ นน.รถ เกิน 2 ตัน 300 บาท
รายละเอียด

พรบ. ราคาและความคุ้มครอง

ค่าความเสียหายเบื้องต้นต้องร้องขอภายใน 180 วัน

1. ค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายอย่างอื่นเรียกร้องได้ไม่เกิน 80,000 บาท/คน
2. สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร 200,000 - 500,000 บาท/คน
3. เสียชีวิต 500,000 บาท/คน
4. ผู้ป่วยใน ชดเชยวันละ 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน

พรบ.(เต็มปี) ราคา

จักรยานยนต์ 75 - 125 ซี.ซี. ราคา 323.14 ฿ 126 - 150 ซี.ซี. ราคา 430.14 บาท เกิน 150 ซี.ซี. หรือเก๋ง(รย.1) ราคา 645.21 ฿ รถนั่งเกิน 7 คน(รย.2) ราคา 1,182.35 ฿
กระบะส่วนบุคคล ราคา 967.28 ฿ ถ้า น้ำหนักรวม เกิน 3 ตัน ราคา 1,310.75 ฿ เกิน 6 ตัน 1,408.12 ฿ เกิน 12 ตัน 1,826.49 ฿ หัวลาก 2,546.60 ฿ หัวลาก(รับจ้าง) 3,395.11 ฿ พ่วง(ลูก) 645.21฿
รายละเอียด

สถานตรวจสภาพรถ ตรวจอะไร

การตรวจเบื้องต้น

ตรวจความถูกต้องของข้อมูลรถว่า ลักษณะตรงตามเอกสาร เช่น เลขตัวรถ เลขเครื่องยนต์ ระบบเชื้อเพลิง ป้ายทะเบียน สี สภาพตัวถัง อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบเบรก ที่ปัดน้ำฝน ว่ายังใช้งานได้ปกติหรือไม่

ขั้นตอนการตรวจรถ

1. ตรวจพินิจ 2. วัดเสียง 3. วัดควันดำ(ดีเซล)หรือ CO:HC (เบนซิน) 4.โคมไฟหน้า 5.ศูนย์ล้อและเบรค
รายละเอียด

ภาษีรถ คิดอย่างไร

ภาษีรถยนต์

รถเก๋ง(รย.1) คิดตามซีซี. จาก 1-600 ซีซี. ๆ ละ 0.50 บาท 601-1800 ซีซี. ๆ ละ 1.50 บาท เกิน 1800 ซีซี.ๆ ละ 4 บาท ปีที่ 6 ลด 10% ปีที่ 7 ลด 20 % ปีที่ 8 ลด 30% ปีที่ 9 ลด 40 % ปีที่ 10 ขึ้นไป ลด 50 %

จยย. คันละ 100 บาท และ รถใช้งานเพื่อการเกษตร คันละ 50 บาท

รถตู้(รย.2) และกระบะ(รย.3)คิดตาม นน.รถ
รายละเอียด

งานทะเบียนกรมขนส่งฯ

งานโอน ย้าย ขอแผ่นป้าย และ อื่นๆ

1.โอนรถ 2.แก้ไขลักษณะ 3.ขอป้ายเหล็ก/ป้ายภาษี 4.แจ้งหยุดใช้รถ 5.แจ้งย้าย

เอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนการดำเนินการ

เอกสารมีอะไรบ้าง มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร ระยะเวลานานเท่าไหร่
รายละเอียด
1. รถนั่งไม่เกิน 7 คน (รย.1) 600 บาท 2.รถนั่งเกิน 7 คน(รย.2) 1,100 บาท 3.รถบรรทุก น้ำหนักรวมไม่เกิน 3 ตัน 900 บาท 4. รถบรรทุกน้ำหนักรวมเกิน 3 ตัน ไม่เกิน 6 ตัน 1,220 บาท 5.รถบรรทุกน้ำหนักรวมไม่เกิน 12 ตัน 1,310 บาท 6. รถบรรทุกน้ำหนักรวมเกิน 12 ตัน 1,700 บาท 7. หัวลากจูง 2,370 บาท 8. รถพ่วง(ลูก) 600 บาท 9.บรรทุกน้ำมันน้ำหนักรวมไม่เกิน 12 ตัน 1,680 บาท 10. บรรทุกน้ำมันน้ำหนักรวมเกิน 12 ตัน 2,320 บาท 11. บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่เกิน 12 ตัน(รับจ้าง) 1,980 บาท 12. รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงเกิน 12ตัน(รับจ้าง) 3,060 บาท

ระบบบริหาร ตรอ.(พ่อจุล)

ใช้ ออกใบเสร็จ สำหรับ ตรอ. ง่ายต่อการออกใบเสร็จ ตรวจสอบเงินรายวัน ยอดเงินต่อภาษี ยอดส่งเงิน พรบ. ตรวจนับจำนวนรถ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ฯลฯ
รายละเอียด

รถที่ต้องตรวจสภาพที่กรมขนส่งฯ

รถป้ายเหลือง

รถโดยสารประจำทาง 10-19 รถประจำทางวิ่งระหว่างอำเภอ รถรับจ้างไม่ประจำทาง 70-79 หรือ รถโดยสารไม่ประจำทาง 30-39 รถกลุ่มนี้ต้องนำรถไปตรวจเพื่อชำระภาษีที่กรมขนส่งเท่านั้น
พรบ. รถป้ายเหลือง(10-19) คิดตามจำนวนที่นั่ง รหัส 2.20E ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 1698.09 รหัส 2.20F ไม่เกิน 20 ที่นั่ง 2428.90 รหัส 2.20G ไม่เกิน 40 ที่นั่ง 4093.82 รหัส 2.20H เกิน 40 ทั่นั่ง 4974.43 บาท รถป้ายเหลือง(30-39) คิดตามจำนวนที่นั่ง รหัส 2.20A ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 2,493.10 รหัส 2.20B ไม่เกิน 20 ที่นั่ง 3738.58 รหัส 2.20C ไม่เกิน 40 ที่นั่ง 7,155.09 รหัส 2.20D เกิน 40 ที่นั่ง 8,079.57 บาท
รายละเอียด

รถที่ได้รับการยกเว้นภาษี

(๑) รถดับเพลิง (๒) รถพยาบาลที่มิใช่เป็นรถสำหรับรับจ้าง (๓) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ เฉพาะรถที่มิได้ใช้ในทางการค้าหรือหากำไร (๔) รถบดถนน-แทรกเตอร์ของรัฐวิสาหกิจ (๕) รถของสภากาชาดไทย (๖) รถของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต คณะผู้แทนทางกงสุลองค์การระหว่างประเทศ (๗) รถใช้งานเกษตรกรรม(รย.15)(๘) รถมูลนิธิ หรือ รถวัด (รถที่มิได้ใช้ในทางการค้า)

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำ พ.ร.บ.

1.รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียน 2.รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และส่วนราชการท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร 3.รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระขององค์กรใดๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
รายละเอียด

พัฒนามาจากผู้ทำงานตรอ. ทำให้เข้าใจปัญหาและงานตรอ.

เงินสดรายวัน

ลดเวลาในการตรวจสอบเงินสด รายรับ-รายจ่าย ค้างจ่าย โอน ฯ ในแต่ละวันได้สะดวก

ออกใบเสร็จ

ประหยัดเวลาในการออกใบเสร็จ โปรแกรมคำนวณค่าใช้จ่ายให้โดยอัตโนมัติ

ภาษีที่จ่ายกรมขนส่ง

รวมค่าภาษีรถ จำนวนรถที่จะไปต่อภาษี พิมพ์รายงาน ตรวจสอบก่อนไปต่อภาษีหรือแนบเอกสารในการยื่นต่อภาษี

สมัคร ใช้งานได้ที่ โทร. 094-952-9562

โปรแกรมบริหาร (ตรอ.)

ยินดีต้อนรับ

สถานตรวจสภาพรถ พ่อจุล


ตั้งอยู่ที่  139 ม.5  บ้านไพศาล ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 Tel. 094-952-9562
ใกล้ ลานไม้ SCG โรงแป้งมัน ชลเจริญ  และด่านชั่งนน.รถ แขวงการทางกุดรัง ให้คำปรึกษา
: งาน ตรอ.ประกันภัย รถยนต์ งานทะเบียนขนส่ง สมัครตัวแทนขายประกันภัย จัดตั้ง ตรอ. รับปรึกษางาน เกี่ยวกับ ตรอ.  ฯลฯ 

วิริยะ
ไทยพัฒนา
อลิอันซ์
ไทยศรี
อินทร