สินมั่นคง

เก๋ง กระบะ 4 ประตู หรือ กระบะบรรทุก

ไม่รวมต่อเติมตู้ หรือ ตู้ทึบ ฯลฯ
ประเภท ป.2+ แคมเปญรหัส F33
ทุน(แสน) 1 2 3 4 5
เบี้ย
6,500 7,800 8,500 9,000 10,000
ทุน(แสน) 6 7 8 9 10
เบี้ย
10,000 11,000 12,000 13,000 14,000
ผลิตภัณฑ์ 3 คุ้ม(ป.3+)

เก๋งและกระบะ

ทุนประกันเฉพาะตัวรถ(บาท) 1 แสน 1.5 แสน
เบี้ยประกัน(เบี้ยรวม/บาท) 5,950 7,150
ความเสียหายส่วนแรก(บาท) 2,000