โปรแกรม พ่อจุล

 • มีคลิปสอนการใช้โปรแกรม
 • มีเมนูในโปรแกรมเพื่อใช้งานได้สะดวก
 • รูปแบบใบเสร็จตัวอักษรอ่านง่าย กระดาษ A4 ใช้ได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องทิ้ง
 • ใบเสร็จมีรายละเอียดค่อนข้างสมบูรณ์ สะดวกต่อการตรวจสอบภายหลัง
 • ตัดคันที่ไม่ต้องการออก
 • ออกรายงานเพื่อใช้ไปต่อภาษีที่กรมขนส่ง
 • บอกลำดับและจำนวนคันที่จะไปต่อที่ขนส่ง
 • รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 • มีช่องหมายเหตุเพื่อจดโน๊ตเพิ่มเติม
 • แสดงส่วนต่างหลังจากต่อภาษีที่กรมขนส่งฯ
 • รวมจำนวนเงินที่นับได้ซึ่งรวมทั้งเงินที่ไว้ทอนแต่ละวัน
 • รวมเงินทั้งหมดที่ออกใบเสร็จในแต่ละวันโดยไม่ต้องคีย์ข้อมูล
 • คำนวนเงินที่ลูกค้ามาจ่าย เงินโอน เงินค้างจ่าย เงินจ่ายรายวัน ฯลฯ
 • แสดงเงินส่วนที่ขาด หรือ ส่วนที่เกิน
 • สามารถดึงข้อมูลรูปแบบExcel เพื่อการคำนวนหรือ รายงานต่างๆ ได้สะดวก
 • ไปสอนใช้งานที่หน้างานและช่วยแก้ปัญหา(ถ้ามี)ที่หน้างาน
 • รีโมท แก้ไขปัญหาและสอนงาน
 1. ทำ Web Site รูปแบบพื้นฐานให้ฟรี
 2. ให้คำปรึกษา ด้าน Web Site, Database, Web Block(WordPress) ,Programming(ตรอ.)
 3. ปรึกษางาน ตรอ.

แพ็คเก็จที่ 1 ใช้งานปกติ

 1. แนะนำ 1 พันบาทต่อเดือน
 2. 4.5 หมื่นบาท ลดเหลือ 9,950 บาทครั้งเดียวจบ วันนี้ถึง 31 ธค. 2565

แพ็คเก็จที่ 2 โปรแกรมและฐานข้อมูลเป็นของลูกค้าเอง

 1. แนะนำ 5,950 ใช้งานแบบออฟไลน์ ขาดขาด
 2. แนะนำ 19,950 บาท ใช้งานแบบออนไลน์ ขายขาด