สายด่วนและเบอร์โทร.

เบอร์โทรศัพท์สำหรับแจ้งเคลม แจ้งอุบัติเหตุ ของบริษัทประกันภัยต่างๆ

 1. กรุงเทพประกันภัย 1620 (แจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง) หรือ 02-285-8888 กด 3 (แจ้งเคลมทั่วไป)
 2. กรุงไทยพานิชประกันภัย 02-624-1111 กด 1
 3. คุ้มภัยโตเกียวมารีน 02-257-8080
 4. ชับบ์สามัคคีประกันภัย 02-555-9100
 5. ทิพยประกันภัย 02-248-0059 / 02-643-2900
  เทเวศ 02-670-4444 กด 1
 6. ไทยไพบูลย์ 02-246-9635 ต่อ 77
 7. ไทยวิวัฒน์ (02) 695-0700
 8. ไทยศรี 02-878-7000
 9. ไทยเศรษฐฯ 1352, 02-630-9055 , 02-630-9111
 10. นำสินประกันภัย (02) 911-4567, (02) 911-4488
 11. เมืองไทย ประกันภัย 1484
 12. วิริยะประกันภัย 1557 หรือ 02-239-1557
 13. เดอะวันประกันภัย (เดิม
 14. สินทรัพย์) 02-792-5555
 15. สินมั่นคง 1596 หรือ 02-378-7000
 16. อลิอันซ์ ซีพี 02-638-9333
 17. อินทรประกันภัย 02-247-9261, 02-247-6583
 18. เอ็มเอสไอจี 1259
 19. เอราวัณ 02-224-0056
 20. แอกซ่าประกันภัย 02-118-8111
 21. แอล เอ็ม จี 1790
 22. อาคเนย์ ประกันภัย 1726
 23. ไทยพัฒนา ประกันภัย 02-253-4141 ช่วยเหลือฉุกเฉิน 02-305-4492-