ไทยพัฒนา ประกันภัย

เก๋ง กระบะ 4 ประตู หรือ รถกระบะ

ประเภทป.2+สุดเวร์ค

ทุน

5 หมื่น1 แสน1.5 แสน2 แสน
เบี้ย
7,9998,4998,999
ประเภทป.3+สุดเวร์ค

ทุน

5 หมื่น1 แสน1.5 แสน2 แสน
เบี้ย
6,9997,4997,999

เก๋ง กระบะ 4 ประตู หรือ รถกระบะ

ประเภทป.2+

ทุน

5 หมื่น1 แสน1.5 แสน2 แสน
เบี้ย
6,7007,5008,0008,500
ประเภทป.3+

ทุน

5 หมื่น1 แสน1.5 แสน2 แสน
เบี้ย
5,7006,5007,0007,500

ประกันภัย

(3 ชัวร์ ไม่มี Roadside)

ประเภท3 ชัวร์3 สตาร์

รถเก๋ง

1,9992,400

รถกระบะ

2,5993,100

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

เก๋งหรือกระบะ 4 ประตู รถต่างจังหวัด (ไม่คุ้มครองน้ำท่วม)

ทุน

VMI2+ VMI3+
Deductible ไม่มี 2,000 ไม่มี 2,000
1 แสน 6,500 6,200 5,500 5,200
2 แสน
7,300 7,000 6,700 6,400
3 แสน
8,400 8,100 7,200 6,900
4 แสน
9,100 8,800 7,900 7,600
5 แสน
9,900 9,600 8,700 8,400
VMI3
1,900

กระบะ รถต่างจังหวัด (ไม่คุ้มครองน้ำท่วม)

ทุน

VMI2+ VMI3+
Deductible ไม่มี 2,000 ไม่มี 2,000
1 แสน 6,800 6,500 5,500 5,200
2 แสน
7,300 7,000 6,700 6,400
3 แสน
8,400 8,100 7,200 6,900
4 แสน
9,100 8,800 7,900 7,600
5 แสน
9,900 9,600 8,700 8,400
VMI3
2,500

รถตู้ รถต่างจังหวัด (ไม่คุ้มครองน้ำท่วม)

ทุน

VMI2+ VMI3+
Deductible ไม่มี 2,000 ไม่มี 2,000
1 แสน 6,800 6,500 6,100 5,800
2 แสน
7,700 7,400 6,900 6,600
3 แสน
8,700 8,400 7,400 7,100
4 แสน
9,400 9,100 8,000 7,700
5 แสน
10,200 9,900 8,800 8,500
VMI3
2,500

วิริยะ สายด่วน 1557

เบี้ยประกันภัย ป.2+ (รถส่วนบุคคล)

ทุน รถเก๋งหรือรถนั่งไม่เกิน 20 คน ปิคอัพใช้เชิงพานิชย์
1 แสนบาท 7,700 8,900
2 แสนบาท
8,800 9,900
3 แสนบาท
9,900 10,900

เบี้ยประกันภัย ป.3+ (รถส่วนบุคคล)

ทุน รถเก๋งหรือรถนั่งไม่เกิน 20 คนหรือกระบะ
1 แสนบาท 6,600
2 แสนบาท
7,700

Ergo(ไทยศรี) ประกันภัย สายด่วน 1219

SUM InSURE 2+ (ป.2+ รถส่วนบุคคล)

ทุน รถเก๋ง (รย.1) รถนั่งไม่เกิน 7 คน กระบะ(รย.3) น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน
1 แสนบาท 6,000 7,800
2 แสนบาท
6,800 8,600
3 แสนบาท
7,600 9,400

SUM INSURE 3+ (ป.3+ รถส่วนบุคคล)

ทุน รถเก๋ง(รย.1) รถนั่งไม่เกิน 7 คน กระบะ(รย.3) น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน
1 แสนบาท 5,500 6,300
2 แสนบาท
6,000 6,900
3 แสนบาท
6,500 7,500

เบี้ยประกันภัย ป.3+ (รถส่วนบุคคล)

ทุน รถเก๋ง(รย.1) หรือ กระบะ(รย.3)
1 แสนบาท 4,900

ประกันภัย 3 (SPECIAL PRICE)

ประเภท ส่วนบุคคล

รถเก๋ง

2,100

รถกระบะ

3,000