อลิอันซ์ อยุธยา

เก๋งหรือกระบะ 4 ประตู รถต่างจังหวัด (ไม่คุ้มครองน้ำท่วม)

ทุน

VMI2+ VMI3+
Deductible 2,000
1 แสน 6,500 6,200 5,200 5,500
2 แสน
7,300 7,000 6,400 6,700
3 แสน
8,400 8,100 6,900 7,200
4 แสน
9,100 8,800 7,600 7,900
5 แสน
9,900 9,600 8,400 8,700

VMI3

1,900

เก๋งหรือกระบะ 4 ประตู รถ กทม.&ปริมณฑล (ไม่คุ้มครองน้ำท่วม)

ทุน

VMI2+ VMI3+
Deductible 2,000
1 แสน 7,000 7,200 6,300 6,000
2 แสน
7,800 7,500 6,700 7,000
3 แสน
8,800 8,500 7,200 7,500
4 แสน
9,500 9,200 7,900 8,200
5 แสน
10,300 10,000 8,700 9,000

VMI3

2,500

กระบะ รถต่างจังหวัด (ไม่คุ้มครองน้ำท่วม)

ทุน

VMI2+ VMI3+
Deductible 2,000
1 แสน 6,800 6,500 5,200 5,500
2 แสน
7,300 7,000 6,400 6,700
3 แสน
8,400 8,100 6,900 7,200
4 แสน
9,100 8,800 7,600 7,900
5 แสน
9,900 9,600 8,400 8,900
VMI3
2,500

กระบะ รถ กทม.&ปริมณฑล (ไม่คุ้มครองน้ำท่วม)

ทุน

VMI2+ VMI3+
Deductible 2,000
1 แสน 7,200 6,900 6,100 6,400
2 แสน
8,200 7,900 6,700 7,000
3 แสน
9,300 9,000 7,300 7,600
4 แสน
10,000 9,700 8,000 8,300
5 แสน
10,800 10,500 8,800 9,100
VMI3
3,400

รถตู้ รถต่างจังหวัด (ไม่คุ้มครองน้ำท่วม)

ทุน

VMI2+ VMI3+
Deductible 2,000
1 แสน 6,800 6,500 5,800 6,100
2 แสน
7,700 7,400 6,600 6,900
3 แสน
8,700 8,400 7,100 7,400
4 แสน
9,400 9,100 7,700 8,000
5 แสน
10,200 9,900 8,800 8,500

VMI3

2,500

รถตู้ รถ กทม.&ปริมณฑล(ไม่คุ้มครองน้ำท่วม)

ทุน

VMI2+ VMI3+
Deductible 2,000
1 แสน 7,200 6,900 6,200 6,500
2 แสน
8,100 7,800 7,000 7,300
3 แสน
9,100 8,800 7,800 7,500
4 แสน
9,800 9,500 8,100 8,400
5 แสน
10,600 10,300 8,900 9,200

VMI3

2,900
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.ไม่มีค่าใช้จ่าย
2+ อายุรถไม่เกิน 20 ปี 3,3+ไม่จำกัดอายุรถ ยาง,แบตเตอรี่,สารเหลวในรถ(2+,3+) คุ้มครองค่าเปลี่ยน 100%
ความคุ้มครอง ความเสียหายต่อตัวรถ สูญหาย/ไฟไหม้ น้ำท่วม
ป.2+ ไม่เกินเงินที่เอาประกัน เลือกซื้อเพิ่มได้
ป.3+ ไม่เกินเงินที่เอาประกัน ไม่คุ้มครอง เลือกซื้อเพิ่มได้
ป.3 ไม่คุ้มครอง
คุ้มครองบุคคลภายนอก คุ้มครองบุคคลภายใน
บาดเจ็บ(สูงสุด) 5 แสนบาท/คน ประกันอุบัติเหตุ 1 แสนบาท/คน
เสียชีวิต 10 ล้านบาท/ครั้ง ค่ารักษาพยาบาล 1 แสนบาท/คน
ทรัพย์สิน 1 ล้านบาท/ครั้ง ประกันตัวผู้ขับขี่ 3 แสนบาท/ครั้ง
จำนวนที่นัง(คนขับ) เก๋ง 7 ที่นั่ง กระบะ 3 ที่นั่ง รถตู้ 12 ที่นั่ง