อินทรประกันภัย

เก๋ง หรือ กระบะ 4 ประตู

ประเภท Max 2+ สุขใจ

ทุน

5 หมื่น 1 แสน 2 แสน 3 แสน
เบี้ย
5,600 5,900 6,800 7,700
ประเภท 3+ สุขใจ

ทุน

5 หมื่น 1 แสน 2 แสน 3 แสน
เบี้ย
5,000 5,300 5,900 6,600

กระบะบรรทุก(รย.3)

ประเภท Max 2+ สุขใจ

ทุน

5 หมื่น 1 แสน 2 แสน 3 แสน
เบี้ย
6,500 6,800 7,800 8,900
ประเภท 3+ สุขใจ

ทุน

5 หมื่น 1 แสน 2 แสน 3 แสน
เบี้ย
5,300 5,900 6,500 7,100

แผนความคุ้มครอง

Best Deal 1 ไม่รวม พรบ.

เก๋งส่วนบุคคล

1,900 บาท

กระบะส่วนบุคคล

2,750 บาท