ไทยพัฒนา

ประกันภัย (3 ชัวร์ ไม่มีช่วยเหลือฉุกเฉิน)

ประเภท 3 ชัวร์ 3 สตาร์

รถเก๋ง

1,999 2,400

รถกระบะ

2,599 3,100
ความคุ้มครอง 3 ชัวร์ 3 สตาร์
ชีวิต/ร่างกายคู่กรณี 5 แสน/คน
ทรัพย์สินคู่กรณี
6 แสน/ครั้ง 1 ล้าน/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
5 หมื่น/คน 1 แสน/คน
ค่ารักษาพยาบาล
5 หมื่น/คน 1 แสน/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่
1.5 แสน/ครั้ง
ช่วยเหลือรถเสีย
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน(RoadSide)

เก๋ง กระบะ 4 ประตู หรือ รถกระบะ

ประเภท ป.2+สุดเวร์ค

ทุน

5 หมื่น 1 แสน 1.5 แสน 2 แสน
เบี้ย
7,999 8,499 8,999
ประเภท ป.3+สุดเวร์ค

ทุน

5 หมื่น 1 แสน 1.5 แสน 2 แสน
เบี้ย
6,999 7,499 7,999

เก๋ง กระบะ 4 ประตู หรือ รถกระบะ

ประเภท ป.2+

ทุน

5 หมื่น 1 แสน 1.5 แสน 2 แสน
เบี้ย
6,700 7,500 8,000 8,500
ประเภท ป.3+

ทุน

5 หมื่น 1 แสน 1.5 แสน 2 แสน
เบี้ย
5,700 6,500 7,000 7,500
ไทยพัฒนาประกันภัย
ความคุ้มครอง 2+,3+ 2+ สุดเวิร์ค,3+ สุดเวร์ค
ชีวิต/ร่างกายคู่กรณี 5 แสน/คน
ทรัพย์สินคู่กรณี
1 ล้าน/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
5 หมื่น/คน
ค่ารักษาพยาบาล
5 หมื่น/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่
3 แสน/ครั้ง
สูญหาย/ไฟไหม้
2+,2+ สุดเวิร์ค(ตามทุนประกัน)
ช่วยเหลือรถเสีย
ช่วยเหลือฉุกเฉิน(RoadSide)
เงื่อนไขความคุ้มครองตามประเภทประกันฯ เบี้ยประกันฯ
ความคุ้มครอง 3 ชัวร์/3 สตาร์ 2+, 3+ หรือ 2+,3+สุดเวิร์ค  เก๋ง/กระบะ(บาท)
ชีวิต/ร่างกายคู่กรณี 5 แสน/คน 3 ชัวร์ 3 สตาร์ ทุน
ทรัพย์สินคู่กรณี 6 แสน/1 ล้าน(ครั้ง) 1 ล้าน/ครั้ง 1,999/2,400 2,599/3,100 ไม่มี
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 5 หมื่น/1 แสน(คน) 5 หมื่น/คน 3+/3 สุดเวิร์ค 2+/2 สุดเวิร์ค บาท
ค่ารักษาพยาบาล 5 หมื่น/1 แสน(คน) 5 หมื่น/คน 5,700/- 6,700/- 5 หมื่น
ประกันตัวผู้ขับขี่ 1.5 แสน(ครั้ง) 3 แสน/ครั้ง 6,500/6,999 7,500/7,999 1 แสน
ช่วยเหลือรถเสีย(RoadSide) ไม่มี/มี มี 7000/7,499 8,000/8,499 1.5 แสน
รถตกถนน/พลิกคว่ำ(5 หมื่น/ครั้ง) ไม่มี 2+ สุดเวิร์ค 3+ สุดเวิร์ค 7,500/7,999 8,500/8,999 2 แสน

เงื่อนไขเพิ่มเติมการรับประกันภัย

ช่วยเหลือ 24 ชม. ไม่จำกัดครั้ง
 1. รถยก รถยกเสียฟรี 25 กม.
 2. แบตหมด พ่วงแบตเตอรี่
 3. รถเสีย ปรึกษารถเสีย
 4. น้ำมันหมด ฟรี 5 ลิตร
 5. รถล๊อค รับส่งกุญแจสำรอง
 6. ยางแบน เปลี่่ยนยางแบน
 • ทุนประกันไม่เกิน 80% ณ วันที่ทำการประกันภัย
 • คุ้มครองเฉพาะการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และแจ้งให้ทราบคู่กรณีอีกฝ่ายได้
 • ทุนประกันภัยและอายุรถเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • เบี้ยประกันภัย รถเก๋ง กระบะ ส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
 • ไม่ใช่รถดัดแปลงรถยุโรปนำเข้า รถสปอร์ต รถนำเข้า รถโบราณ รถที่ไม่มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศ เช่น แดวู ไดฮัทสุ ไคร์สเลอร์
 • รถกระบะ ยกเว้น ตู้ทึก เครื่องทุนแรง รถบรรทุกเฉพาะกิจ รถยกสูง รถโหลดเตี้ยรถติดไซเรน รถต่อเติมตู้เย็น รถที่มีหมายเลขทะเบียนเป็นตัวเลขทั้งหมด
 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์พลิกคว่ำหรือตกถนนซึ่งไม่ได้เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกทุน 5 หมื่น/ครั้ง
 • ผู้ขับขี่ต้องแจ้งการเกิดเหตุให้ บริษัทฯ ทราบทันที