คุณคือ ผู้โชคดีได้รับรางวัล

รหัสติดต่อรับรางวัล คือ 9562

รางวัลนี้ สงวนให้เฉพาะ ลูกค้าของ ตรอ. พ่อจุล ค่ะ

กระติกใส่น้ำแข็งใบใหญ่ 1 ใบ