วิริยะประกันภัย

เบี้ยประกันภัย ป.2+ (รถส่วนบุคคล)

ทุน รถเก๋งหรือรถนั่งไม่เกิน 20 คน ปิคอัพใช้เชิงพานิชย์
1 แสนบาท 7,700 8,900
2 แสนบาท
8,800 9,900
3 แสนบาท
9,900 10,900

เบี้ยประกันภัย ป.3+ (รถส่วนบุคคล)

ทุน รถเก๋งหรือรถนั่งไม่เกิน 20 คนหรือกระบะ
1 แสนบาท 6,600
2 แสนบาท
7,700
ความคุ้มครอง ผู้ขับขี่ จำกัดความรับผิด
ชีวิต/ร่างกายคู่กรณี - 3 แสน/คน (10 ล้าน/ครั้ง)
ทรัพย์สินคู่กรณี
- 1 ล้าน/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
ผู้โดยสาร 5 คน(ขับขี่ 1) 5 หมื่น/คน
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้โดยสาร 5 คน(ขับขี่ 1) 5 หมื่น/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่
- 2 แสน/ครั้ง
2+ สูญหาย/ไฟไหม้
- ไม่เกินทุนเอาประกันภัย